top of page

urbanistická studie . ČESKÝ TĚŠÍN

kotva 998

Diplomový projekt 2011. Místo: Český Těšín. Projekt řeší urbanistickou koncepcí části Českého Těšína mezi ulicemi Jablunkovská, Frýdecká a Slovenská. Řešeným územím probíhá terénní zlom, který je v návrhu vnímán jako přirozená hranice mezi městkou intenzivní zástavbou a zástavbou volnějšího rezidentního typu. Tímto zlomem je veden park, zelený filtr a zároveň společný prostor pro volnočasové aktivity. Zcela konkrétně se pak zájem projektu soustředí do prostoru kolem bývalé továrny na ohýbaný nábytek bratří Kohnových. Objekt je vnímán jako památka doby dávno minulé, která měla naprosto zásadní vliv na vývoj Těšína. Je to objekt s neodmyslitelnou historií, s geniem loci. Adekvátní tomu by mělo být i nové využití. Mělo by připomínat svoji dobu a to, co nám přinesla. Dobu, kdy byla do Těšína mimo jiné zavedena železnice, a kdy bratři Kohnové zde založili svoji továrnu. Tuto dobu by mělo připomínat muzeum nadregionálního významu zaměřené na dopravu a průmyslovou výrobu. Objekt Kohnovy továrny by pak měl být využit převážně pro samotnou výstavní činnost. Z kapacitních důvodů bylo třeba objekt doplnit o novostavbu, která by obsahovala provozní a administrativní část muzea a část depozitářů.

bottom of page