předprostor nádraží . BYSTŘICE 

 

Předpokládaná realizace 2021. Místo: Bystříce nad Olší. Výsledkem studie je řešení charakteru veřejného prostoru, odpočinkových, rozptylových ploch a zeleně v blízkosti nádraží v obci Bystřice. Podkladem ke zpracování studie byla již zhotovena dokumentace pro stavební povolení včetně dopravního řešení. Našim zadáním bylo na ni navázat. Nejzásadnějším cílem bylo propojit náš návrh se stávajícími funkčními prvky (rampa do centra obce, parkoviště, park) a s dopravním řešením, a vytvořit tak celistvý, fungující a pěkný veřejný prostor. Důrazně jsme si stanovili, že nově vznikající prostor musí sloužit všem, kteří jej budou užívat. Pro dosažení cíle bylo nesmírně důležité stanovit základní trasy pohybu v prostoru. Věříme, že náš návrh propojí generace a osudy těch, kteří budou tento veřejný prostor užívat. Protože pro člověka je člověk největší atrakcí, a jeho přítomnost ve veřejném prostoru je tím, co z něj dělá místem setkávání

© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com

kontakt .

adam@frisarchitekti.cz

+ 420 605 531 961

kasia@frisarchitekti.cz

+420 732 472 019

Hlavní třída 87/2

Český Těšín

737 01