top of page

předprostor nádraží . BYSTŘICE 

kotva 082

Realizace 2021. Místo: Bystříce nad Olší. Výsledkem studie je řešení charakteru veřejného prostoru, odpočinkových, rozptylových ploch a zeleně v blízkosti nádraží v obci Bystřice. Podkladem ke zpracování studie byla již zhotovena dokumentace pro stavební povolení včetně dopravního řešení. Našim zadáním bylo na ni navázat. Nejzásadnějším cílem bylo propojit náš návrh se stávajícími funkčními prvky (rampa do centra obce, parkoviště, park) a s dopravním řešením, a vytvořit tak celistvý, fungující a pěkný veřejný prostor. Důrazně jsme si stanovili, že nově vznikající prostor musí sloužit všem, kteří jej budou užívat. Pro dosažení cíle bylo nesmírně důležité stanovit základní trasy pohybu v prostoru. Věříme, že náš návrh propojí generace a osudy těch, kteří budou tento veřejný prostor užívat. Protože pro člověka je člověk největší atrakcí, a jeho přítomnost ve veřejném prostoru je tím, co z něj dělá místem setkávání

bottom of page