top of page

bistruck . HAVÍŘOV

ktva 066

Realizace 2018. Místo: HavířovPředmětem studie bylo vytvoření interiéru bistra. Prostor byl původně koncipován a kolaudován jako univerzální komerční prostor a nachází se v areálu, který prošel necitlivou rekonstrukcí. V první řadě bylo tedy třeba navrhnout dispoziční a provozní řešení, které bude reagovat na záměr, zohledňovat technické a finanční možnosti a současně vytvoří jedinečný útulný prostor. Základní designový koncept bistra nebyl investorem na začátku definován, byl tedy ve velké míře předmětem našeho návrhu. Dva kuchaři se rozhodli přijet do Havířova a rozjet tady svůj podnik. Jasná čára předělu přípravny a samotného bistra pomohla určit základní koncept – stěnu trucku, z jehož okýnka je jídlo vydáváno. Jejich přípravnu jsme prostě nechali uvíznout v prostoru, který jsme měli k dispozici. Když je přípravna pomyslným truckem, pak konzumace musí probíhat na zahrádce. Veškerý nábytek, svítidla atd. jsou vybrány tak, aby se pomyslná zahrádka mohla během roku jednoduše obměňovat a přizpůsobovat tak atmosféře jednotlivých ročních období. Odkaz na web bistrucku.

bottom of page