top of page

rekonstrukce brusíren . 

ČESKÝ TĚŠÍN

kotva 077

Předpokládaná realizace 2022. Místo: Český Těšín. Projekt řeší revitalizaci areálu bývalých brusíren v Českém Těšíně. Původně plynárna, poté brusírna křišťálu, byla v minulosti několikrát přestavována do stávající podoby. V průběhu těchto úprav byl změněn celkový charakter stavby, podlažnost, a do zděné stavby byl vestavěn železobetonový skelet. Původní proporce stavby se nenávratně změnily, a budova obdržela fasádu s tváří poplatnou své době. Celý areál je v současné době izolovaný od ul. Střelniční. Cílem bylo prostory propojit s veřejným prostorem, aby se areál stal jeho součástí. Koncepce areálu byla navržena tak, aby byl zachován industriální duch místa. Budova nenese žádné dekorativní prvky původního řešení, a jejich navrácení by bylo pouhým umělým počinem a zdobením. Rozhodli jsme se proto venkovní plášť ztvárnit jednoduše, abychom mohli ukázat drsný příběh budovy zevnitř. V návrhu tedy pracujeme s hmotou, jaká je, a navazujeme na koncept kontrastního působení novotvarů v souvislosti s historickou zástavbou. Volíme temnější ztvárnění, které vytváří k historickým objektům adekvátní kontrastní kulisu. Interiér bude nositelem odkazu v expresivní formě. Měl by svou upřímností přímo šokovat, bude ukazovat to, čím vším si budova ve své historii prošla. Střecha je navržena jako extenzivní zelená. 

bottom of page