top of page

dům pro minimalisty . TŘINEC

kotva 105

Předpokládaná realizace 2022. Místo: Třinec. Minimalistický dům, jehož koncepce je založena na jednoduchém schématu, který zapadne do přírodního prostředí venkova podbeskydské krajiny. Toto jsme si na začátku dali za úkol splnit. Výsledkem jsou malé a milé hmoty dvě. Každá trochu jiná, důstojná a sebevědomá, obě však identické hmotou. Jedna doplňuje druhou, společně promlouvají o svém smyslu. Přáním investorů byla jednoduchá minimalistická hmota. Materiálové řešení se v jejich představách lehce rozcházelo. Našim zadáním bylo tyto představy propojit v jeden jednoduchý a zároveň sebevědomý celek. Chtěli jsme aplikovat materiálové představy obou investorů. Odmítli jsme však princip kombinace jednotlivých materiálů a prvků na jedné fasádě. Princip uspořádání kompozice hmot jako celku vychází z konceptu. Obě hmoty musejí být ve své podstatě jedinečně sebevědomé. Hmota rodinného domu je minimalistická, opatřena bílou omítkou. Třešničkou, pokud lze takovou formulaci při vytváření takto materiálově čistého konceptu vůbec použít, jsou pak betonové prvky drobné architektury. Naopak hmota garáže, s ohledem na svůj menší objem, může být odvážnější. Vzhledem k požadavku na zachování barevné stálosti případné dřevěné fasády jsme zvolili dřevěný opalovaný obklad. Jedná se o starou japonskou metodu zpracování dřeva. 

bottom of page