top of page

rodinný dům . BRNĚNSKO

kotva 017

Realizace 2019. Místo: Brněnsko. Pozemek a jeho genius loci bylo nejsilnějším inspiračním motivem, který nás provázel od začátku. Návrh byl pro nás velkou výzvou, která měla splňovat dílčí prostorové požadavky investora, zároveň také vyhovět hmotovým a materiálovým požadavkům CHKO Moravský kras. Dvě hlavní hmoty domu mají sedlovou střechu, kompozici doplňují dva nižší pavilonky. Celý pozemek jsme rozdělili na dvě části - polosoukromou, kde se nachází reprezentativní vstup do domu, a část soukromou. Vytvořili jsme kompozici hmot, která odkazuje na vesnický typ zástavby. Zahrada : Ateliér Partero.

 

 

bottom of page