top of page

mateřská škola . ALBRECHTICE

kotva 132

Architektonická studie 2022. Místo: Albrechtice. Předmětem zadání byla novostavba malého pavilonku mateřské školy. V území převládá spíše nesourodá zástavba, objekty stávající mateřské školy, zdravotního střediska a stavebního úřadu jsou umístěny bez vzájemných provozních vztahů. Našim cílem je území zpřístupnit a zjednodušit tak pěší pohyb. Zároveň vytvořit nové pěší trasy, případně prostor pro umístění drobné architektury obce. Objekt mateřské školy se skládá ze dvou propojených hmot. První vystupuje do popředí, navazuje na veřejný prostor a průčelí této hmoty je jeho součástí. Tvoří malý vstupní bílý domek. Druhá hmota ­‑ pavilonek, bude respektovat polohy stávajících stromů, a vůči vstupní hmotě ustupuje směrem do zahrady. Předprostor mateřské školy je doplněn dřevěnými zaoblenými lavičkami. Tento volně plynoucí pocit by měl po vstupu do objektu pokračovat. Šatna by měla umožňovat průhled do zahradní části. Napravo od šatny se nachází vstup do hlavní části mateřské školy, nalevo je pak provozní a technické zázemí. Po vstupu do hlavní části mateřské školy se objevuje hravý, ale harmonický prostor. Jakkoliv jsme se v exteriéru snažili o harmonickou tvarovou vtipnost, v interiéru je příležitost, jak v mateřské škole aplikovat barevnou škálu. Tady si to můžeme dovolit, tady je pohled na svět trochu jiný, tady vládnou děti, jejich kreativita, mysl a improvizace.  V prostoru se objevují tři boxy. Ty budou nositeli významnější barevnosti v interiéru, potažmo také v exteriéru, jelikož jejich umístění navazuje na okenní otvory prostoru. Výběr barev stanovujeme průnikem dvou barevných systému RGB a CMYK, barvy desaturujeme, eliminujeme žlutou.. Výsledkem je barevné schéma světlé podlahy, světlého dřeva, tvarově výraznějších řešení podhledů ze dřeva nebo bílých dřevovláknitých desek, betonu ve formě stropních panelů, a barev - tlumená zelená, purpurová, modrá a černá. Návrh stavby mateřské školy pro jednu třídu respektuje její plošné požadavky a genius loci místa a vzrostlé zeleně. Úcta k veřejnému prostoru, přírodní materiály a kreativní dětské prostředí - to byl náš cíl.

bottom of page