top of page

rodinný dům . ČESKÝ TĚŠÍN

kotva 016

Předpokládaná realizace 2021. Místo: Český Těšín. Zadání investora specifikovalo především funkční požadavky. Mezi ty zásadní patřilo např. zamezení vizuálního vnímání televizní věže nebo eliminace působení větru od západu. Vše ostatní zůstalo našim úkolem. Stanovili jsme si zásadní cíle, které musíme splnit. Bohatost tvarů a prostorů měla doplnit koncept, který jsme si na začátku určili. Tím konceptem byla především tvorba různorodých prostorů pro rodinu. Cílem bylo vytvořit komunitní dům s adekvátním množstvím soukromí pro každého. Pomocí perforací, průhledů a vymezování prostorů s různou atmosférou jsme dosáhli cíle. A tak se tvoří další příběh. Příběh domu na pozemku, který má své výhody i nevýhody. Kde však není místo na kompromis. Domu, jehož zásadní koncept spočívá ve vyplňování prostorů životem. Tady se scénografie a dramaturgie potkávají s architekturou. 

bottom of page