Oprava RD v Bystřici nad Olší

Samotný dům je stavbou cca 50. let a hmota domu je natolik typická a dobře viditelná z veřejného prostoru centrální části obce, že považujeme za nezbytné k ní přistupovat citlivě. Ač se nejedná o stavbu chráněnou, její hmotová kompozice je kvalitní a není zásadně degradována ani pozdější přístavbou, která je i přesto hlavním předmětem našeho návrhu. Zásahy do konstrukcí domu jsme omezovali na minimum a každý zásah musel obstát v rozvaze jeho ceny a přínosu. Fasáda je opatřena omítkou bílé barvy. Střešní krytinu jsme navrhli ze světle šedých eternitových desek. Sokl domu je očištěn až na cihelné zdivo. Zdůrazní se tak nadzemní obytná část domu, která se bude jakoby vznášet nad zahradou. Sokl materiálově propojí hrubou stavbu garáže s domem. Hmota přístavby je opláštěna dřevěným obkladem a je materiálově odlišena tak, aby se zdůraznila původní hmota domu.