Rodinný dům u Frýdku-Místku

Umístění a orientace vůči světovým stranám je klíčovým vodítkem pro náš návrh. Hmota domu předpokládá sousední zástavbu z jižní strany pozemku, proto dům umísťujeme co nejblíže jeho severní hrany. Domu tak dovolujeme v jeho subtilní šířce průnik na parcelu tak daleko, abychom v maximální míře využili výhledu i v budoucnu. Finanční limit předurčoval konstrukčně a materiálově jednoduchou stavbu. Z tohoto omezení jsme udělali přednost a jednoduchost propsali do samotné podstaty domu. Majitelé měli požadavek na dostatečné skladovací plochy, což jsme vyřešili přidáním hmoty u vstupu, hmoty jsou propojeny přístřeškem. Tato kompozice vytváří adekvátní vstup do domu, je to jakási brána na pozemek. Zahrada je orientovaná na jihozápad. 
 
  • projektované stupně : studie