Rekonstrukce rodinného domu na Vysočině

Současný stav nedovoluje majitelům domu jeho plnohodnotné využití. Hlavním cílem bylo přizpůsobit dům představám investora, a to při zanechání stávající půdorysné stopy bez větších stavebních úprav. Koncept nás nasměroval k rozumnému řešení. Výsledný návrh řeší výškové nerovnosti a provozní návaznosti dispozice. Dům má svého genia loci, který je v současné době narušen stavebními úpravami z pozdějších období 20. století, které jsme odstranili. Dům se nachází v lokalitě, kde je důraz kladen na krajinný ráz, a samotný dům vykazuje charakteristiku domu Středočeské pahorkatiny. Na silné přání investorů jsme do úrovně střechy umístili vikýře, které však podstatně nenaruší celek.