Rodinný dům v Českém Těšíně

Lokalita těšínského Rozvoje je specifická svojí relativně zahuštěnou zástavbou a nepříliš rozlehlými pozemky. Zadání definované investorem obnášelo řešení severní poloviny dvojdomku. Investor se tedy rozhodl stávající objekt zbourat a na jeho místě vystavět objekt, jež bude lépe a efektivněji plnit svoji funkci. Lokalita se pozdějšími zásahy naplnila bujnou tvarovou a barevnou rozmanitostí. Naším cílem bylo tento stav doplnit tvarem naprosto lapidárním, jednoduchým, elegantním. Zároveň také nositelem tvarosloví své doby. Bílým kubusem. V odkazu k minulosti jsme se snažili do domu propsat základní kompoziční pravidla původní stavbičky. Analogie je zřejmá z polohy oken v uliční a boční fasádě, polohy vstupu do domu a také z proporcí celé hmoty. Před domem se v současné době nachází krásná předzahrádka. Tento prvek jsme otiskli také v navrženém stavu.