Rodinný dům v Kanicích

Místo a jeho genius loci bylo nejsilnějším inspiračním motivem, který nás provázel od začátku. Návrh byl pro nás velkou výzvou, která měla ve 100% splňovat dílčí prostorové požadavky investora, zároveň také vyhovět hmotovým a materiálovým požadavkům CHKO Moravský kras, ve kterém se pozemek nachází. Dvě hlavní hmoty domu mají sedlovou střechu, kompozici doplňují dva nižší pavilonky. Celý pozemek jsme rozdělili na dvě části - polosoukromou, kde se nachází reprezentativní vstup do domu, a část soukromou -  prostor domu a zahrady. Vytvořili jsme kompozici hmot, která se z části odkazuje na jisté archetypy vesnické zástavby, a která splňuje požadavky CHKO. 
 
  • projektované stupně : studie, DSP, PP, realizace 2017