Proměna návrhu RD Třanovice

Investor nás oslovil s již hotovým a povoleným projektem. Přáním bylo zcela přepracovat dispozici domu. Zároveň jsme měli zachovat půdorysné rozměry a kompozici domu. Hned na začátku nám bylo jasné, že na pouhé úpravě dispozice naše práce nekončí a vše se propíše také do vnějšího vzhledu. Zpracovat zcela odlišný projekt na striktně daném půdorysu bylo pro nás výzvou. 

K formování vnějšího vzhledu a charakteru domu jsme přistupovali velmi racionálně. Propsali jsme dispozici do exteriéru. Otvory v nosné konstrukci prostoupily na venkovní fasády tam, kde si to pokoje vyžádaly. Jedná se o jednoduchou hmotu, jistým způsobem minimalistickou, která si na nic nehraje. Sama v sobě je upřímná, pokorná ale zároveň jedinečná.