Přístavba terasy pro saunu

Byli jsme osloveni na zpracování studie přístavby terasy v Jablunkově. Jedná se o provoz sauny, kde budovaná terasa bude přístupna ze stávající relaxační místnosti. Současný stav představuje hmotu domu, před kterou je stříška nesena třemi sloupy. Kompozice je kombinací dvou odlišných hmot - dům a přístřešek, který je stylizován do místního tvarosloví. Požadavek investora na lidovější vzhled nové terasy jsme nemohli splnit. Nejedná se o historický objekt, nesoucí prvky lidové architektury, ale o novodobou stavbu, ze které vytvořit historizující architekturu není možné. Zásadní je také orientace budovy. Finální návrh terasy směruje výhled návštěvníků do zahrady. Pro poskytnutí maximálního soukromí a relaxu jsme zamezili bezprostřednímu vizuálnímu kontaktu pomocí natočení lamel zábradlí.
  • projektované stupně : studie, DSP