Návrh fasády, RD Český Těšín

Projekt řeší návrh fasády již postaveného rodinného domu v Českém Těšíně a návrh interiéru dětského pokoje. Cílem bylo vytvořit adekvátní prostředí a reprezentativní vstup. Chtěli jsme se především vyvarovat bezdůvodnému zdobení fasády, jak se tomu běžně u podobných staveb děje. Koncentrace na člověka, jeho pocity, psychickou i estetickou pohodu a životní prostředí, ve kterém bude trávit svůj volný čas. Současný stav představuje nerovnováhu mezi materiály tvrdými a měkkými. Kámen, dlažba, beton, kačírek v doplnění s šedou barvou josu zde v drtivě převažující většině. Rozhodli jsme se vyvážit stávající nepoměr tvrdých a měkkých hmot, a navrhli tak kombinaci bílé fasádní barvy s dřevěným bezúdržbovým obkladem.
 
  • projektované stupně : studie