Nástavba RD v Českém Těšíně

Byli jsme osloveni investorem na zpracování prostorového a dispozičního řešení přístavby RD v Českém Těšíně. Jedná se o pozemek s plošným omezením zastavěné plochy. Jediným možným místem se tedy stal prostor nad stávající garáží a vstupem do domu.  V rámci řešení nástavby jsme přistupovali komplexně k celé hmotě stavby. Současný stav představuje početnou různorodost tvarů, menších či větších stavebních zásahů a úprav do původní hmoty domu. Již od samého začátku bylo našim největším cílem dosáhnout sjednocení těchto prvků a vytvoření dvou jasně vymezených hmot - původní dům a nový minimalistický celek.
 
  • projektované stupně: studie, dokumentace pro stavební povolení
  • realizace : 2017