(ne)klasický RD

Již první pohled na satelitní mapu napovídá, že zástavba v obci je specifická. Pozemky jsou většinou podlouhlé, v přední části se nachází obytný dům, v zadních části jsou plochy hospodářské. Návrh bylo tedy nutno zpracovat velmi pečlivě s ohledem na správné měřítko a tvarovou i materiálovou koncepci domu. Plošné požadavky investora nám daly orientanční plochu domu, požadavkem byl dům přízemní, a s ohledem na měřítko okolní zástavby nám bylo jasné, že musí vzniknou kompozice několika hmot, které budou rozmělňovat měřítko a vytvářet oku příjemnou různorodost. Vytvořili jsme dvě lapidární podélné hmoty malého měřítka, se sedlovou střechou. Mezi tyto tradiční hmoty je vloženo intermezzo – bílá hmota, která příčně propojuje dvě podélné hmoty. Pokorný koncept, dobré měřítko, přírodní materiály a důvtipné ale zároveň logické a upřímné materiálové řešení. Proč ne?