Český Těšín - Vzkříšení

Cílem mé práce bylo najít koncept řešení této lokality. Najít prostorové i funkční uspořádání, které bude schopné vlastního života a trvalé udržitelnosti. Můj zájem se soustředí hlavně do prostoru nejblíže středu města. Do prostoru bývalé továrny na ohýbaný nábytek bratří Kohnových. Řešeným územím probíhá terénní zlom, který využívám jako přirozenou hranici mezi městkou intenzivní zástavbou a zástavbou volnějšího rezidentního typu. Tímto zlomem vedu park, zelený filtr a zároveň společný prostor pro volnočasové aktivity.  • diplomový projekt 2011