Revitalizace Kohnovy továrny Český Těšín

Objekt chápu jako památku doby dávno minulé, která měla naprosto zásadní vliv na vývoj Těšína. Je to objekt s neodmyslitelnou historií, s geniem loci. Adekvátní tomu by mělo být i nové využití. Mělo by připomínat svoji dobu a to, co nám přinesla. Dobu, kdy byla do Těšína zavedena železnice, kdy bratři Kohnové zde založili svoji továrnu. Tuto dobu by mělo připomínat muzeum nadregionálního významu zaměřené na dopravu a průmyslovou výrobu. Objekt Kohnovy továrny by pak měl být využit převážně pro samotné výstavny. Měl by být zachován halový charakter prostor, který proto není možné členit. Z tohoto a z kapacitních důvodů je proto třeba objekt doplnit o novostavbu, která by obsahovala provozní a administrativní část muzea a část depozitářů.