Kulturní čtvrť Ponava, Brno

Projekt řeší problematiku stávajícího chástrajícího objektu staré továrny a prostoru kolem ní. Záměrem bylo vytvořt intenzivní cíl v lokalitě Ponava  – kulturní areálu, který nabídne kvalitní mezigenerační prostor ke komunikaci a k novým společným zážitkům a aktivitám. Po důkladné analýze okolních, meziměstských a globálních vztahů vznikl projekt kulturního areálu jako kombinace cílů : pro děti – základní umělecká škola s oborem výtvarným a tanečním, pro seniory – volnočasové centrum, pro všechny dohromady potom multifunkční koncertní sál a revitalizovaný objekt bývalého průmyslového areálu výroby nábytku na víceúčelový mezigenerační areál s galerií moderního umění, kancelářemi pro mladé podnikatele, architekty a umělce, a hudebním klubem v podnoží galerie. 
  • diplomový projekt 2014