Centrum obce Albrechtice

Zadáním projektu byl ideový návrh přeměny prostoru před obecním úřadem v obci Albrechtice. Základním požadavkem byl vznik univerzálního prostoru umožňujícího konání rozličných obecních akcí. Koncept řešení vychází z výrazné kompoziční osy ulic a navrhuje podporu významu místa, kde na tuto osu v kolmém směru navazuje prostor před obecním úřadem a kostelem Navrhujeme tři zóny, které svým měřítkem a vzájemným vztahem odpovídají velikosti obce a zároveň umožňují univerzální využití. První zóna „náměstí“ je vymezena šířkou prostoru před obecním úřadem. Druhou zónou je prostor rozvíjející se v travnatém pásu mezi objektem úřadu a zahradou sousedícího domu. Zpřístupňujeme a rozšiřujeme travnatou plochu před a  vedle úřadu, která je v dnešní podobě zcela nevyužita. Třetí zónou je nárožní plocha, brána do prostoru centra obce.