Interiér kanceláře v Třinci

Prostorové a dispoziční uspořádání jsme založili na třech charakterních prvcích. Skleněné příčky, funkční monoblok a zasedací místnost. 

Dispoziční řešení je jednoduché a funkční. V těsné blízkosti vstupu se nachází centrální monoblok. Pro materiálové řešení jsme jako zdroj inspirace použili logo společnosti. Pozvedli jsme číslici oranžové barvy ještě výše. Chtěli jsme ji metamorfovat a vytvořit pocit sounáležitosti. Tomuto základu jsme propůjčili skutečnost a adaptovali jej na vnitřní prostředí. Symbol jsme transformovali do výrazového prvku. Barevnost původní číslice jsme promítli do nosné části stropu a podhled jsme perforovali. Vznikl tak prostor pro umístění textilních výustek vzduchotechniky. Význam oranžové barvy má v rámci architektonického vnímání několik charakteristik. Schopnost navrácení dobré nálady jsme aplikovali, během nepříznivé situace postačí zvednout hlavu a zahledět se do hlubin stropu, oranžová barva vše napraví.