Interiér kanceláře v Českém Těšíně

Rekonstrukce interiéru kanceláře ve stávající budově si na začátku vyžádala několik stavebních úprav. Cílem bylo vytvořit vzdušné a patřičně reprezentativní prostory. Půdorysné uspořádání je jednoduché, vzhledem k poloze oken a sloupů jsme každému prostoru přiřadili adekvátní plochu. Kanceláře jsme propojili také vzájemnými průhledy v členících příčkách. 
 
  • realizace 2016