Interiér Bistruck

Předmětem studie bylo vytvoření interiéru bistra. Prostor byl původně koncipován a kolaudován jako univerzální komerční prostor. V první řadě bylo tedy třeba navrhnout dispoziční a provozní řešení, které bude reagovat na záměr a současně zohledňovat technické a finanční možnosti. Základní designový koncept bistra nebyl investorem na začátku definován, byl tedy ve velké míře předmětem našeho návrhu. Objem provozů určených k přípravě jídla nám určil hranici prostoru pro přípravu a pro konzumaci. Jasná čára předělu těchto prostor určila také základní koncept bistra – stěnu trucku, z jehož okýnka je jídlo vydáváno. Když je přípravna pomyslným truckem, pak konzumace musí probíhat na pomyslné zahrádce. Veškerý nábytek, svítidla atd. jsou vybrány tak, aby se pomyslná zahrádka mohla během roku jednoduše obměňovat a přizpůsobovat tak atmosféře jednotlivých ročních období.