<zpět

Ve Vendryni se už kope!

29.07.2015
Po tříleté tahanici se stavebním úřadem jsme se konečně dočkali a stavebník může stavět! Přečtěte si příběh o tom, jak je důležité si vše ověřit už před koupi pozemku.

Potkali jsme se přesně 3 června 2012. Investor za námi přišel s vlastní ideou rodinného domu, a poprosil nás o komentář, který jsme mu poskytli. Netrvalo dlouho aby si sám uvědomil, že je potřeba začít znova s naší účastí už od samého začátku projektu - konceptu ušitého podle potřeb a představ.
Rodinný dům nejsou jen na sebe navazující místnosti a nelze je jen tak k sobě poskládat. Je potřeba pracovat také s prostředím, z možnostmi terénu a orientace domu.

Studii jsme dokončili v zimě 2012, a investorům ji předali s předpokladem získání stavebního povolení do léta roku 2013. V únoru 2013 jsme požádali o vydání koordinovaného stanoviska ke kompletnímu projektu domu. Pozemek byl dle tehdy platného územním plánu v zastavitelné ploše, proto jsme nepředpokládali žádný problém. Až do chvíle, kdy jsme obdrželi koordinované stanovisko s nesouhlasným vyjádřením odboru územního plánování s odvoláním na nesoulad s platným územním plánem. Po několika intenzivních telefonátech a návštěvách stavebního úřadu v Třinci jsme se dozvěděli, ze obec Vendryně chystá nový územní plán. Navíc do doby, než nabyde platnosti, nebude možno se záměrem souhlasit. Trvalo to přesně 1,5 roku. Během těchto 18 měsíců se událo mnoho věcí - rodina investora se rozrostla o jednoho malého člena, změnila se také vyhláška o dokumentaci staveb, takže připravený projekt bylo nutno dle nové vyhlášky upravit.

Žádost o vydání stavebního povolení jsme podali 26. listopadu 2014. Na začátku května jsme drželi v ruce stavební povolení a tabulku "stavba povolena".
Mezi tím bylo ještě stavební řízení přerušeno z důvodu nutnosti doplnit další vyjádření, a obnoveno až po měsíci od jeho faktického předání stavebnímu úřadu. Ze dvou měsíců stavebního řízení bylo tak rázem měsíců pět.

Závěr? Před koupí stavebního pozemku si jej vždy a velmi důkladně prověřte. Nikdy nespoléhejte na prohlášení realitních agentů nebo prodávajících a informace si vždy ověřte, nejlépe u nezávislého odborníka nebo na příslušných úřadech. Nebojte se využít našich služeb již ve fázi výběru pozemku, protože dokážeme zhodnotit kromě kvality  pozemku, také jeho možnosti napojení na technickou a dopravní infrastrukturu i jeho vhodnost pro zamýšlenou stavbu.
Další ponaučení – zákonné lhůty neplatí vždy a všude.